Søk i bibliotekets database


mikromarc.gif Søk i bibliotekets database


Søk i lokale biblioteks databaser

Leter du etter noe du ikke finner hos oss? Da kan du prøve å finne ut om materialet finnes i andre bibliotek.
Hvis du trenger materiale "utenbys fra" så snakk med oss som jobber her, så bestiller vi inn til deg.

Stavanger bibliotek

Sola folkebibliotek

Sandnes bibliotek

Randaberg folkebibliotek

Store fellesbaser for bibliotek i Norge

Sambok som er fellesbase for alle store norske folke og fagbibliotek

Bibsys som er fellesbase for alle høgskole- og universitetsbibliotek