Frankenstein av Mary Shelly

VisBildeServlet.jpgFrankenstein handler om vitenskapsmannen Frankenstein som konstruerer det han tror skal bli det perfekte mennesket. Frankenstein er nødt til å bruke døde kropper for å få det til. Vitenskapsmannen klarer å konstruere et kunstig menneske. Vitenskapsmannen Frankenstein har ved å fremstille et kunstig menneske gjort seg til hersker over liv og død. Å herske over liv og død ender med katastrofe... Denne boken tar for seg en del viktige problemstillinger som kan være har mennesket rett til å herske over liv og død?
Denne boken er regnet for å være en av de store klassikerene innen skrekklitteratur. Boken er blitt fimatisert flere ganger.